Privaatsuspoliitika

Tellija isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, 
v.a. seadusega ettenähtud juhtudel, samuti kauba edastamiseks seotud osapooltele - kullerfirma, järelmaksu korral meie järelmaksu pakkuv parnter jne.
Müüjal on õigus kasutada Tellija e-postii aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kui klient on teinud vastava märke tellimisvormil. 
Isikuandmed on andmed, mida Beebile OÜ kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
Beebile OÜ ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.Beebile OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Beebile OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, 
sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.
Beebile OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed)kogutud isikuandmete kaitsmiseks.
Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.